top of page

Kuva ja kuvantekemisen voima ja merkitys ihmismieleen on suuri ja kiehtova maailma. Taideterapiatyöskentely on prosessi ja sisäinen matka, missä omaa minää, elämää tai elämän haasteita voi katsoa uusista ja yllättävistäkin näkökulmista. Vaikka taideterapian menetelmillä työskennellessä taiteellinen osaaminen tai työskentelyn lopputulos eivät ole tärkeintä, lopullinen teos saattaa yllättää tekijänsä, monellakin eri tasolla.

  

Kuvan tekeminen on monitasoinen psyykkinen tapahtuma, joka mahdollistaa oman mielen havainnoinnin yhdessä terapeutin kanssa. Työskentelyn aikana syntyneet oivallukset saattavat kantaa tekijää uusiin toimintamalleihin ja elämän ja oman arjen voi nähdä uusin silmin.

Olen ohjannut jo viiden vuoden ajan erilaisia kuvataideterapiaryhmiä ja minulla on pitkä työkokemus kuvataideohjaajana. Valmistun elokuussa 2020 Eino Roiha Instituutin kolmivuotisten Ryhmätaideterapia-opintojen jälkeen kuvataideterapeutiksi.

Taideterapiatyössä pidän tärkeänä rentoa, päämäärätietoista ja luottamuksellista työskentelyä asiakkaan lähtökohdista käsin.

Taideterapiaa voidaan soveltaa monin eri tavoin, joko yksilö- tai ryhmätyöskentelynä. Tai­de­te­ra­pian me­ne­tel­miä käytetään mm. hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vun me­ne­tel­mä­nä, en­nal­taeh­käi­se­väs­sä, hoi­ta­vas­sa ja kun­tout­ta­vas­sa työs­sä. Työskentely voidaan muokata erilaisiin tilanteisiin sopivaksi.

Jos kiinnostuit kuvataideterapiatyöskentelystä, ryhmään osallistumisesta tai oman ryhmän perustamisesta, ota rohkeasti yhteyttä, niin kerron lisää.

bottom of page